mgr Justyna Zych – Życiorys naukowy


  • II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, praca licencjacka: „Badanie sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej”, specjalność: Finanse i rachunkowość,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, praca magisterska: „Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych w Polsce w latach 2006-2010 na przykładzie branży budowlanej”, specjalność: finanse i rachunkowość.

<- Wróć do opisu głównego