mgr Justyna Biskup – Życiorys naukowy


Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim (studia licencjackie-specjalność nauczycielska) oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim (studia magisterskie uzupełniające-specjalność translatoryczna) a także absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w specjalności animator i menedżer kultury (studia licencjackie) oraz pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim (studia magisterskie uzupełniające).