mgr Justyna Biskup – Najważniejsze publikacje


  • Autorka publikacji “Radical and less radical solutions to communicating irony in the selected Polish renditions of Sense and Sensibility by Jane Austen” (2020) w Półroczniku Językoznawczym Tertium.