mgr Justyna Biskup – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

Nagrody Rektora PWSZ w Krośnie w roku 2019 i 2020.