mgr Julita Karaś-Klimek – Życiorys naukowy


  • Pedagog, nauczyciel dyplomowany z I stopniem specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania początkowego. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki w klasach IV – VI,
  • Absolwentka kierunku: pedagogika w zakresie nauczania początkowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • Ukończone studia podyplomowe: „Edukacja wczesnoszkolna – konstruowanie programów kształcenia, projektowanie materiałów dydaktycznych”, „Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji” oraz „Technika w kształceniu”,
  • Ukończone różne formy doskonalenia zawodowego (łącznie ponad 100) w tym szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje naukowe, głównie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej,
  • Od 2000 r. pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na stanowisku Instruktora.