mgr Julita Karaś-Klimek – Najważniejsze publikacje


Artykuły

  • „Wpływ słuchowisk radiowych na kształcenie wyobraźni plastycznej uczniów w klasach I-III”,
  • „Ćwiczenia gramatyczno–ortograficzne i stylistyczne w klasach I-III”,
    „Oczekiwania środowiska lokalnego wobec szkoły”,
  • Autor dobrej praktyki w „Dobre praktyki: TIK w edukacji wczesnoszkolnej”.