mgr Julita Karaś-Klimek – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Medal Komisji Narodowej,
  • Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę, Nagroda Prezydenta Miasta Krosna,
  • Nagroda i medal „Nauczyciel na medal”,
  • „Nauczyciel na medal 2017 Województwa Podkarpackiego”,
  • 12 nagród Dyrektora za pracę w SP nr 10 w Krośnie i MZS nr 1 w Krośnie,
  • 2 nagrody za pracę w Kolegium Nauczycielskim w Krośnie,
  • 11 nagród Rektora PWSZ w Krośnie.