mgr Julita Karaś-Klimek – Doświadczenie pozauczelniane


  • Trzydziestopięcioletni staż pracy w zakresie edukacji w zakresie nauczania początkowego/edukacji wczesnoszkolnej,
  • Siedmioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wicedyrektora – początkowo w Szkole Podstawowej nr 10 w Krośnie, następnie w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Krośnie (w latach od 2001 r. do 2008 r.),
  • w okresie od 1994 r. do 2001 r. – Praca na stanowisku asystenta w Kolegium Nauczycielskim w Krośnie,
  • Pomysłodawczyni, autorka i koordynatorka łącznie 11 Festynów Szkolnych i Osiedlowych.