mgr Julita Karaś-Klimek

Zakład Pedagogiki


Prowadzi zajęcia dydaktyczne z edukacji matematycznej, pracy i techniki, dydaktyki nauczania zintegrowanego. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się rozwój i funkcjonowanie dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki przedszkolnej a w szczególności: kierowanie rozwojem dziecka w zakresie edukacji matematycznej, rola zajęć o charakterze praktyczno-technicznym w rozwoju małego dziecka, współpraca placówki oświatowej ze środowiskiem lokalnym. Udziela się społecznie pracując ze studentami i dziećmi podczas Juwenaliów i Karpackich Klimatów.