mgr Jolanta Twardosz

Zakład Pielęgniarstwa


Od 2002 r. instruktor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Obecnie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa, Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej, Zajęcia praktyczne z przedmiotu Chirurgia i Pielęgniarstwo chirurgiczne. Zainteresowania zawodowe: zapewnienie profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w stanach zagrożenia życia w ramach pielęgniarstwa zabiegowego.Telefon: 13 43 755 50
E-mail: jolanta.twardosz@pans.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur Pracownika