mgr Jolanta Lubaś – Życiorys naukowy


  • Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, magister pielęgniarstwa,
  • Ukończone studia podyplomowe w zakresie Organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.

Ukończone kształcenie podyplomowe

Kurs kwalifikacyjny pn.:

  • „Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek”,
  • „Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek”.

Kurs specjalistyczny pn.:

  • „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. I”.

<- Wróć do opisu głównego