mgr Joanna Krochmal – Doświadczenie pozauczelniane


  • Doświadczenie zawodowe lektora zdobywała prowadząc kursy językowe do egzaminów Cambridge English i kursy angielskiego w biznesie w Szkole Języków i Zarządzania PROMAR International i w Podkarpackiej Izbie Gospodarczej,
  • Pracowała przy tworzeniu Wewnętrznego Ośrodka Egzaminacyjnego British Council w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
  • Pełni funkcję Supervisora, Invigilatora i Marshala w sesjach egzaminacyjnych,
  • Od 2007 r. jest współorganizatorką i członkinią komisji corocznego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych,
  • Współautorka czasopisma Academia Star.

Pełnione funkcje w projektach

  • Prowadziła kursy języka angielskiego technicznego w mechanice w ramach projektu pn.:”Silna kadra inżynierska – wsparcie kierunków zamawianych w PWSZ w Krośnie” nr POKL 04.01.02.-00-068/09,
  • Prowadziła kursy języka angielskiego medycznego dla pracowników PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie w ramach projektu pn.: „Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie” nr POWR.05.03.00-00-0076/17.