mgr Jerzy Świst – Doświadczenie pozauczelniane


Od 1980 r. do 2000 r. nauczyciel mianowany w szkołach:

  • Zespół Szkół Mechanicznych,
  • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych,
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego.

<- Wróć do opisu głównego