mgr Jerzy Borcz – Życiorys naukowy


  • w 1982 r. – Studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,
  • od 2001 r. – Wykładowca matematyki i statystyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.