mgr Jerzy Borcz – Najważniejsze publikacje


Publikacje naukowe

  • J. Borcz, On the functional equation h (txy) = yh(x) + xk (y) + F (x,y), w: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie (Matematyka), zeszyt 7/62, Rzeszów 1985, s. 7-14, (współautor T. Marczewski).