mgr Jerzy Borcz – Doświadczenie pozauczelniane


  • w okresie od 2008 r. do 2015 r. – Wicedyrektor oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie,
  • od 2015 r. – Dyrektor oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych (po przekształceniach – Dyrektor oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  • w okresie od 1997 r. do 2001 r. – Senator RP IV kadencji wybrany z ramienia AWS (zasiadał w Komisji Nauki i Edukacji oraz grupach bilateralnych polsko-francuskiej i polsko-japońskiej, był też wiceprzewodniczącym Panelu Oświatowego Międzyparlamentarnej Inicjatywy Środkowo-Europejskiej),
  • w okresie od 1998 r. do 2002 r. oraz ponownie od 2006 r. – Radny Województwa Podkarpackiego,
  • w 2015 r. oraz od 2018 r. – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
  • Były Prezes Okręgowego Związku Szachowego w Krośnie,
  • Były Prezes Krośnieńskiego Stowarzyszenia Żużlowego.