mgr Jerzy Borcz

Studium Nauk Podstawowych


Od 2001 r. wykładowca matematyki i statystyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Obecnie pod nazwą Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.