mgr Jack Lala – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • We wrześniu 2011 r. Jack Lala został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Jest to najwyższe odznaczenie nadawane obcokrajowcom za ich wkład w relacje między Polską a USA,
  • W 2018 r. ustanowił nagrodę im. Arnolda P. Krammera dla najlepszych studentów filologii,
  • W grudniu 2019 r. organizował i był sponsorem programu działalności dla Domu Dziecka w Krośnie.