mgr inż. Wojciech Radwański

Zakład Budownictwa


Zainteresowania naukowe obejmują statystyczne metody oceny niezawodności nawierzchni sztywnych. Prowadzi badania nad udoskonaleniem technologii budowy dróg z betonu wałowanego. W Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadzi zajęcia z zakresu: Geometria wykreślna i rysunek techniczny, Budownictwo Komunikacyjne, Projektowanie dróg ulic i skrzyżowań, Technologia robót budowlanych.