mgr inż. Wojciech Berezowski – Życiorys naukowy


  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Mechanika i budowa maszyn – studia II stopnia, specjalność: Programowanie i automatyzacja obróbki,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Mechanika i budowa maszyn – studia I stopnia, specjalność: Obrabiarki sterowane numerycznie,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie im. Stanisława Staszica – Technik mechatronik.