mgr inż. Wojciech Berezowski – Doświadczenie pozauczelniane


  • Konstruktor-technolog urządzeń dla oczyszczalni ścieków,
  • Opracowywał konstrukcję 3D oraz dokumentację płaską,
  • Korzystał z technologii spawania stali nierdzewnych, krawędziowania blach, cięcia plazmowego, konwencjonalnej obróbki skrawaniem,
  • Konstruktor-technolog w branży POS,
  • Opracowywał konstrukcję 3D wyrobów i niezbędnego oprzyrządowania, dokumentację płaską i stanowił pieczę nad procesem produkcyjnym,
  • Korzystał z technologii spawania stali czarnej, krawędziowania blach, gięcia drutu, cięcia laserowego, malowania proszkowego,
  • Operator lasera światłowodowego do cięcia blach,
  • Praktyka ślusarka w wykonywaniu oprzyrządowania spawalniczego.