mgr inż. Wojciech Berezowski

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn


Obszar jego zainteresowań skupiony jest na profesjonalnym wykorzystaniu pakietów CAD/CAE w projektowaniu konstrukcji. Dotyczy to w szczególności technik zachowania asocjatywności modelowania, parametryzacji modelu, usprawnień prac konstruktorskich. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie prowadzi zajęcia m.in. z mechaniki technicznej, konstrukcji i eksploatacji maszyn, podstaw oraz zaawansowanych technik CAD, projektowania maszyn i mechanizmów.