mgr inż. Tomasz Kosztyła – Najważniejsze publikacje


  • „Nierównomierność napełniania cylindrów silnika ZI”,
  • „Nagrzewanie silnika z aktywnym układem chłodzenia”,
  • „An Application of the Heat Accumulator and Improvement of the DC-DC Converter for Hybrid-Electric Vehicles”,
  • “Configuration and algorithm of the liquid circulation control system in the cooling system with a heat accumulator”,
  • „SIMULATION ANALYSIS OF HEAT STORAGE WITH PHASE TRANSFORMATION USING THE ANSYS SOFTWARE”.