mgr inż. Sławomir Such – Życiorys naukowy


  • Technikum Mechaniczne w Krośnie, specjalność: Technik pojazdów samochodowych,
  • Politechnika Rzeszowska – Magister inżynier, sp. mechatronika, kier dypl. robotyka, praca magisterska: Pomiary przyspieszeń w robotyce,
  • Politechnika Rzeszowska, Studia podyplomowe: Konstrukcja form wtryskowych.

<- Wróć do opisu głównego