mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak – Najważniejsze publikacje


  1. Paulina Kustroń – Mleczak „Analiza wpływu lokalizacji nieprzekraczalnej linii zabudowy na wartość rynkową nieruchomości”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 67, Szczecin 2014.
  2. Paulina Kustroń – Mleczak „Warunki zagospodarowania terenu i wskaźniki zabudowy jako elementy analizy podobieństwa nieruchomości”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 67, Szczecin 2014.
  3. Andrzej Fellner, Paulina Kustroń – Mleczak „Metoda wyznaczania procedur podejścia do lądowania RNAV GNSS dla lotnisk GA” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
  4. Lipińska Ewa, Kustroń – Mleczak Paulina, Rymar Stanisław „Zarys metodyki identyfikacji dawnych wyrobisk górniczych, tzw. kopanek ponaftowych, na obszarze uzdrowiska Iwonicz – Zdrój” Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2011.