mgr inż. Maria Rysz – Życiorys naukowy


  • Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • Ukończone studia podyplomowe w zakresie – Informatyka i technologie informacyjne w szkole w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
  • Ukończone studia w zakresie – Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi – pilotażowe studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
  • od 2002 r. – Pracownik naukowo-dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie -Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.


<- Wróć do opisu głównego