mgr inż. Maria Rysz – Najważniejsze publikacje


  • Autorka i współautorka prac naukowych, rozdziału w monografii, prac popularnonaukowych wydawanych w języku polskim i angielskim.

Publikacje w okresie od 2016 r. do 2019 r.

Monografie

  1. Rysz M., 2018: Zasoby informacyjne w organizacji – zarządzanie informacją i techniki informacyjne. Zarządzanie organizacjami. Monografia naukowa pod red. P. Lenika, rozdz. 9, s. 207-226, PWSZ Krosno, ISBN 978-83-64457-40-1.

Materiały pokonferencyjne

  1. Rysz M., 2019: Changes in production and volatiles of foreign trade industry fruit in Poland over the years 2010-2017, Proceedings of the International Scientific Conference „Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy”, No 3, Warsaw, 5-7 June 2019, pp. 124-130.
  2. Rysz M., 2018: Działania w przechowalnictwie i transporcie owoców ziarnkowych, Zeszyty Naukowe Ekonomiki i Organizacji Logistyki, SGGW Warszawa, s. 73-82, ISSN 2450-8055, DOI: 10.22630/EIOL.2018.3.1.7.
  3. Rysz M., 2018: Zmiany w obrotach handlu zagranicznego jabłkami w Polsce po integracji z Unią Europejską, Roczniki Naukowe SERiA, tom XX, zeszyt 3, s. 138-144, DOI: 10.5604/01.3001.0012.1509

Inne prace naukowe, popularnonaukowe i dydaktyczne

  1. Brągiel E., Rysz M., 2019: Analiza rozwoju przetwórstwa ekologicznego w Polsce. VI Forum Młodych Przyrodników. Rolnictwo. Żywność. Zdrowie. Książka abstraktów pod red. Pauliny Gil-Kulik, Jolanty Karwat, Wydawnictwo Stowarzyszenia Młodych Naukowców, Lublin, s.17.
  2. Gargała M., Pisarek M., Lichołai L., Rysz M., 2017: Computer-aided design programs as a determinant of competitiveness in the labour market, in the opinion of students of landscape architecture, Gospodarka Rynek Edukacja, 18(1), s. 17-23.
  3. Rysz M., Szymańska E.J., 2017: Zmiany na rynku owoców w Polsce w latach 2010-2015, Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce, 1/2017 (24), s. 154-166. ISSN 2391-9167.
  4. Rysz M., Szymańska E. J., 2017: Regional diversification of fruit production in Poland, Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online], vol. 3, no. 2, Ukraina.
  5. Rysz M., 2016: Orcharding in Poland and Ukraine in the years 2009-2013, АГРАРНА EKOHOMIKA, T.9, Nr 1-2, Ukraina, s. 50-57.


<- Wróć do opisu głównego