mgr inż. Krzysztof Ochałek – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2011/2012,
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.