mgr inż. Krzysztof Ochałek – Doświadczenie pozauczelniane


  • w 2013 r. – Ukończona szkoła średnia: Zespół Szkół Technicznych w Jaśle. Kierunek: Technik mechanik, Specjalność: Obróbka skrawaniem. Rok ukończenia: 2013,
  • w 2017 r. – Ukończone studia inżynierskie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, Specjalność : Obrabiarki Sterowane Numerycznie,
  • w 2018 r. – Ukończone studia magisterskie: Politechnika Rzeszowska. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, studia II stopnia. Specjalność : Komputerowo Wspomagane Wytwarzanie.