mgr inż. Elżbieta Brągiel – Życiorys naukowy


  • w 2001 r. – Ukończenie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, Kierunek: Ekonomia,
  • w 2019 r. – Otworzenie przewodu doktorskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim, w Instytucie Ekonomii i Finansów,
  • Cały dorobek naukowy obejmuje ponad 50 publikacji naukowych (w okresie od 2005 r. do 2019 r.) w czasopismach, monografiach, materiałach po konferencyjnych,
  • Tematyka publikacji obejmuje dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, rolnictwo i ogrodnictwo,
  • od 2004 r. – Pracownik w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie w Zakładzie Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.