mgr inż. Radosław Kruk – Najważniejsze publikacje


  1. Kruk, R.; Thoden, D.; Lohrengel, A.; Dietz, P.; Schäfer, G.: Körperschallübertragung von Wälz- und Gleitlagern. Fortschritte der Akustik: DAGA 2010, 36. Jahrestagung für Akustik, 15.-18. März 2010 in Berlin, ISBN 978-3-9808659-8-2, S. 529-530.
  2. Kruk, R.; Dietz, P.; Lohrengel, A.; Schäfer, G.; Thoden, D.: Novel test bed for vibration transmission through rolling and slide bearings; 16th International Congress on Sound and Vibration, 5th–9th July 2009, Kraków, Poland, ISBN 978-83-60716-71-7, 5 Stron.
  3. Kruk, R., Kramarczuk, W., Wieczorek, A.: Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych do wyznaczania obciażeń dynamicznych przekładni zębatej. Konferenzband zur 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna TEMAG 2008 TRWAŁOŚĆ ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCYJNYCH MASZYN GÓRNICZYCH. Biblioteka TEMAG 2008, ISBN 978-83-61442-04-2.
  4. Rolshofen, W.; Dietz, P.; Schäfer, G.; Kruk, R.: TAI-CHI: Tangible Acoustic Interfaces for Computer-Human Interaction; XV Acoustical and Biomedical Engineering Conference; 14.-18.04.2008 Zakopane; Polish Acoustical Society; www.iab2008.agh.edu.pl, ISBN 978-83-61402-00-8, S. 69-75.
  5. Kruk, R., Thoden, D., Backhaus, S.-G.: Neuartiger Prüfstand zur akustischen Untersuchung von Wälz- und Gleitlagern. Fortschritte der Akustik: DAGA 2008; 34. Jahrestagung für Akustik, 10. – 13. März 2008 in Dresden, ISBN: 978-3-9808659-4-4, S. 761-762.
  6. Dietz, P.; Kruk, R.; Lohrengel, A.; Wieczorek, A.: Stanowisko do badan własności dynamicznych łożysk. XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna TEMAG 2007. Gliwice – Ustroń Październik 2007, ISBN 978-83-917265-6-3, S. 25-29.
  7. Dietz, P.; Kruk, R.; Lohrengel, A.; Wieczorek, A.: Wyniki obliczeń parametrów dynamicznych łożysk tocznych. XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna TEMAG 2007. Gliwice – Ustroń Październik 2007, ISBN 978-83-917265-6-3, S. 31-39.