mgr inż. Radosław Kruk – Doświadczenie pozauczelniane


W czasie studiów w Clausthal aktywne uczestnictwo w projektach badawczych, polegające na przygotowaniu systemów pomiarowych na stanowiskach badawczych opartych o tensometry oporowe.

Po ukończeniu studiów, praca jako asystent na Technische Universitaet Clausthal w Institut fuer Maschinenwesen. Realizacja grantów dla stowarzyszeń wspierających rozwój i badania naukowe oraz dla przemysłu. Przeprowadzanie prób eksperymentalnych, opracowywanie wyników z pomiarów, walidacja prób teoretycznych, symulacyjnych z próbami na obiektach rzeczywistych. Uprawnienia do projektowania, aplikacji i przeprowadzania pomiarów w wykorzystaniem czujników tensometrycznych VDI/VDE/GESA 2636.

Doświadczenia z Przemysłu: praca przy produkcji obrabiarek, przy pracach modernizacyjnych obrabiarek konwencjonalnych do poziomu CNC, koordynacja prac zespołów oraz integracja przy projektach automatyzacji linii produkcyjnych.

Certyfikat znajomości Języka Niemieckiego „DSH”.