dr inż. Dariusz Leń – Życiorys naukowy


  • Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie, specjalność; technik budownictwa ogólnego,
  • W 2009 r. – Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Praca magisterska: Projekt budowlany konstrukcyjny kliniki ortopedycznej,
  • W 2011 r. – Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania – Centrum Studiów Podyplomowych, Kurs pedagogiczny pn. Studium Pedagogiczne,
  • Obecnie asystent w Zakładzie Budownictwa w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie,
  • W okresie od 2014 r. do 2017 r. – Współpraca z Politechniką Rzeszowską (badania naukowe i prowadzenie zajęć dydaktycznych).