mgr inż. Dariusz Leń – Najważniejsze publikacje


Jest współautorem: 2 artykułów w czasopismach naukowych, 2 rozdziałów w monografiach, 5 referatów na konferencje: 2 międzynarodowe, 3 krajowe, 1 podręcznika akademickiego.

Najważniejsze publikacje

  1. Leń D., Ślęczka L.: Efekt dźwigni w śrubowych połączeniach kołnierzowych kształtowników zamkniętych okrągłych. [w:] Konstrukcje betonowe i metalowe, (red.) Elżbieta Piotrowska, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2015, s. 223-230.
  2. Leń D., Ślęczka L.: Modele obliczeniowe śrubowych połączeń kołnierzowych okrągłych prętów rozciąganych osiowo. Inżynieria i Budownictwo, nr 2, 2015, s. 91-93.
  3. Leń D., Ślęczka L.: Badania nośności, sztywności i efektu dźwigni w śrubowych połączeniach kołnierzowych.  Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (3/I/17), 2017, s. 397-406, DOI: 10.7862/rb.2017.132.
  4. Bernatowska E., Leń D., Ślęczka L. (2020) Comparative Study of Fatigue Life Assessment Made by Different Approaches. In: Blikharskyy Z., Koszelnik P., Mesaros P. (eds) Proceedings of CEE 2019. CEE 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 47. Springer, Cham.