dr inż. Dariusz Leń – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Nagrody Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.