mgr inż. Dariusz Leń – Doświadczenie pozauczelniane


  • Asystent projektanta w biurze projektowym MTA Engineering Sp. z o.o.,
  • Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie, 
  • Współautor ponad 10 projektów budowlanych (obiekty mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe, rozbudowy obiektów istniejących), współautor dwóch ekspertyz budowlanych.