mgr inż. Dariusz Leń

Zakład Budownictwa


Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki: analiza połączeń konstrukcji metalowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES), projektowanie konstrukcji budowlanych i inżynierskich, ocena stanu technicznego, naprawy i wzmocnienia obiektów budowlanych. Jest współautorem 2 publikacji naukowych.