mgr Igor Przebinda – Życiorys naukowy


  • Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Praca magisterska p.t. „Prezentacja kultury hip-hopowej w telewizyjnych kanałach muzycznych” obroniona w  Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Promotorem pracy magisterskiej był prof. Eugeniusz Wilk,
  • Słuchacz studiów doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
  • Certyfikaty językowe University of Cambridge – Certificate of Advanced English, Certificate of Proficiency in English,
  • Pracownik dydaktyczny Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Zajęcia na kierunkach: Pedagogika i Międzynarodowa Komunikacja Językowa.

<- Wróć do opisu głównego