mgr Igor Przebinda

Studium Nauk Podstawowych


Filmoznawca, medioznawca, tłumacz. Obszary zainteresowania: komunikacja interpersonalna, nowe media, strategie reklamowe, kultura wysoka i popularna, film wobec literatury, obraz wobec słowa, kinematografia klasyczna i współczesna, muzyka, kultura fizyczna.