mgr Halina Zaforemska – Życiorys naukowy


  • Studium Nauczycielskie w Przemyślu – kierunek Nauczanie początkowe,
  • Studia magisterskie w zakresie Wychowania plastycznego w UMCS w Lublinie,
  • Od 2000 r. pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie (obecnie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie), autorka programu kształcenia w zakresie Plastyka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu oraz Wiedzy o kulturze współczesnej.

<- Wróć do opisu głównego