mgr Grzegorz Sobolewski – Najważniejsze publikacje


  1. Sobolewski G., Przybysz A.: Działalność Akademickiego Związku Sportowego w Krośnie w latach (1996–2006), 2007,[w:] K. Obodyński (red.), Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej, t. X, z. 4. Uniwersytet Rzeszowski.
  2. Sobolewski G., Gołąb W.: Oczekiwania studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie wobec zajęć wychowania fizycznego, 2009, [w:] E. Zadarko, Z. Barabasz (red.), Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, tom 2, Uwarunkowania historyczno – socjologiczne. PWSZ Krosno.
  3. Wystąpienie na konferencji „Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci” 4-6.06.2009 r. PWSZ Krosno.
  4. Gołąb W., Sobolewski G., Gmyrek K.: Budowa ciała i wynik sportowy polskich studentów – zawodników snowboardu, 2009, [w:] E. Zadarko, Z. Barabasz (red.) Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, tom 3, Sprawność fizyczna. Uniwersytet Rzeszowski.
    Wystąpienie na konferencji „Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci” 4-6.06.2009r. PWSZ Krosno.
  5. Sobolewski G.: Analiza wpływu wyników elementów technicznych oraz czystego pływania rezultat końcowy na dystansie 200 metrów stylem motylkowym, 2009, [w:] K. Obodyński (red.), Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej, t. XII, z. 1. Uniwersytet Rzeszowski.
  6. Sobolewski G.: Analiza struktury wyścigu pływackiego Otylii Jędrzejczak na dystansie 200 metrów delfinem na Mistrzostwach Europy na „krótkim” basenie, 2009, [w:] E. Zadarko, Z. Barabasz (red.), Wybrane zagadnienia z teorii sportu. PWSZ Krosno.

<- Wróć do opisu głównego