mgr Elżbieta Baran – Doświadczenie pozauczelniane


  • Lektor języka angielskiego i nauczyciel mianowany z uprawnieniami egzaminatora maturalnego,
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc zajęcia w I LO im. M. Kopernika w Krośnie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Krośnie, Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Krośnie (metodyk, doradca języka angielskiego), Kolegium Nauczycielskim w Krośnie oraz II Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie,
  • Od 2007 r. jest współorganizatorką i członkinią komisji corocznego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych,
  • Współautorka czasopisma Academy Stars.

Pełnione funkcje w projektach:

  • Prowadziła kursy języka angielskiego technicznego w budownictwie w ramach projektu pn.: „Silna kadra inżynierska – wsparcie kierunków zamawianych w PWSZ w Krośnie” nr POKL 04.01.02.-00-068/09.