mgr Edyta Szydło – Najważniejsze publikacje


  1. Szydło E.: Rodzina – siła i wsparcie dla przewlekle chorego. W: Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. R., Lewko J., Kułak W. [red]: W drodze do brzegu życia. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Białystok 2017; s. 592.
  2. Szydło E., Szczypta A., Dębska G.: Problemy biopsychospołeczne rodzin sprawujących opiekę nad chorym na stwardnienie rozsiane. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2018; 8(1): 21-26.

<- Wróć do opisu głównego