mgr Edyta Nizioł-Babiarz – Najważniejsze publikacje


 • Jest autorką i współautorką:  1 skryptu i 20 artykułów naukowych.

Artykuły naukowe w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym m.in.:

 1. Nizioł E., Zadarko E., Barabasz Z., Pacholarz P.; Sprawność fizyczna dzieci w wieku 10-12 lat trenujących pływanie w Warchoł K./red/; Wychowanie fizyczne w szkole w okresie reformy programowej systemu edukacji. PWSZ Krosno, 2011r, s.291-305, ISBN 978-83-89295-73-3 (35%).
 2. Zadarko E., Barabasz Z., Shyyan O., Nizioł-Babiarz E., Slyvka Y., Zadarko-Domaradzka M., Turchyk І., Barabasz M., Frączek K. Wybrane aspekty szkolnej edukacji zdrowotnej na przykładzie stylu życia młodzieży polsko ukraińskiej, skrypt dla wykładowców, nauczycieli i studentów, Wyd. Lwowski Regionalny Instytut Doskonalenia Nauczycieli we Lwowie, Lwów 2014.
 3. Zadarko E., Barabasz Z.(2014), Nizioł-Babiarz E., Zadarko Domaradzka M.,  et al. Leisure time physical activity of young women from the Carpathian Euroregion in relation to the Body Mass Index, Ann Agric Environ Med. 4;21(3); s.622-626 (IF 3,0).
 4. Barabasz Z., Zadarko-Domaradzka M., Penar-Zadarko B, Nizioł-Babiarz E., Zadarko E.: The relation between subjective health-assessment and cardiorespiratory fitness in adolescents, Progress In Health Sciences, 2015, Vol.5, no.1, s. 150-155.
 5. Barabasz Z., Huzarski M., Zadarko-Domaradzka M., Nizioł-Babiarz E. Huzarska A., Zadarko E. (2017), Selected motor skills of footballers with regard to the playing level and the playing position, Slovak Journal of Sport Science, 2 (2), 2017, p.70-75.
 6. Zadarko-Domaradzka M., Nizioł-Babiarz E., Glińska-Wlaź J., Sibiga K., Zadarko E. (2017), Comparison of dietary habits of women studying at the departments related to the healthcare sector, Scientific Review of Physical Culture, vol. 7 (3).159-167, e-ISSN 2083-8581.
 7. Szybisty A., Momola I.,Matłosz P., Zadarko-Domaradzka M., Sibiga K., Nizioł Babiarz E., Zadarko E.: Dimorphic differentation of selected somatic features in school-age children Scientific Review of Physical Culture, volume 8, issue 1. p. 29-36. Rzeszów 2018.
 8. Zadarko-Domaradzka M., Barabasz Z., Sobolewski M., Nizioł-Babiarz E., Penar-Zadarko B., Szybisty A., Zadarko E. (2018) Alcohol Consumption and Risky Drinking Patterns among College Students from Selected Countries of the Carpathian Euroregion, “BioMed Research International”, vol. 2018, Article ID 6084541, 9 pages, 2018  (IF=2,583).
 9. Przednowek K., Barabasz Z., Zadarko-Domaradzka M., Przednowek K.H., Nizioł-Babiarz E., Huzarski M., Sibiga K., Dziadek B., Zadarko E (2018) Predictive Modeling of VO2max Based on 20 m Shuttle Run Test for Young Healthy People, „Applied Sciences-Basel”, 2018, Vol. 8, iss. 11, Art. nr 2213, DOI: 10.3390/app8112213 (IF=1,689).
 10. Potocka N., Penar-Zadarko B., Skrzypa M., Braun M., Zadarko-Domaradzka M., Ozimek M., Nizioł-Babiarz E., Barabasz Z., Zawlik I., Zadarko E. (2019) Association of ACTN3 polymorphism with body somatotype and cardiorespiratory fitness in young healthy adults, Int. J. Environ. Res. Public Health, 16(9), 1489; ( IF=2,468).