mgr Edyta Nizioł-Babiarz – Doświadczenie pozauczelniane


  • Nauczyciel wychowania fizycznego Zespół Szkół Nr 1 w Rzeszowie,
  • Trener lekkiej atletyki klasy drugiej, trener personalny,
  • Wykładowca na studiach podyplomowych – Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie,
  • Organizator 4 konferencji naukowych, 4 konferencji metodycznych – szkoleniowych dla nauczycieli wychowania fizycznego,
  • W okresie od 2009 r. do 2019 r. uczestniczyła w realizacji 6 projektów naukowych lub społeczno-naukowych finansowanych z środków UE,
  • Posiada kwalifikacje: nauczyciela mianowanego oraz instruktora m.in.: piłki ręcznej, lekkiej atletyki, kajakarstwa, żeglarstwa, narciarstwa alpejskiego , certyfikat z zakresu nordic wolking, emisji głosu,
  • Posiada ukończone liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu diagnostyki w wysiłku fizycznym,
  • Trener lekkiej atletyki klasy drugiej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Warszawa,
  • Trener personalny.