mgr Edyta Nizioł-Babiarz

Zakład Wychowania Fizycznego


Jej działalność naukowa związana jest z czynnym udziałem w projektach współpracy transgranicznej Polska-Słowacja oraz Polska-Białoruś-Ukraina dotyczących diagnostyki w sporcie oraz sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie. Jest autorem i współautorem 20 publikacji naukowych, oraz organizatorem konferencji naukowych i metodyczno-naukowych. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie prowadzi zajęcia z zakresu treningu zdrowotnego, edukacji zdrowotnej, obozownictwa, sportów całego życia.