Mgr Danuta Przybyła

Zakład Położnictwa


Od 2008 roku prowadzi zajęcia praktyczne na kierunku Pielęgniarstwo z przedmiotu Położnictwo, Ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze. Od 2021 roku instruktor praktyk w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku Położnictwo. Zainteresowania zawodowe dotyczą organizacji opieki neonatologicznej w Polsce.