mgr Danuta Kamińska – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Medal srebrny za długoletnią służbę,
  • Nagroda indywidualna I stopnia, Centrum Edukacji Artystycznej.