mgr Bogdan Krasowski – Najważniejsze publikacje


Współautor artykułów m. in.:

  • “Possibilities of application of incremental sheet-forming technique in aircraft industry.”,
  • „Residual Stresses and Surface Roughness Analysis of Truncated Cones of Steel Sheet Made by Single Point Incremental Forming.”,
  • „Formability and Surface Roughness Analysis in Truncated Cones of Steel Sheet Made by Single Point Incremental Forming.”,
  • „Właściwości przetłoczeń usztywniających kształtowanych w cienkich blachach z lotniczego stopu aluminium 2024-T3 metodą formowania przyrostowego.”,
  • „Sterowanie procesem szlifowania osiowego ze względu na chropowatość obrabianych powierzchni.”,
  • „Automatyczne programowanie szlifowania osiowego”.