mgr Bogdan Krasowski – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2012 r. – Inżynier Górniczy I Stopnia nadany przez PGNiG Centrala Spółki – Prezesa Zarządu,
  • w 2013 r. – Dyrektor Górniczy III Stopnia nadany przez Ministra Gospodarki.